Ioan 20,22-23: „Şi zicând acestea a suflat asupra lor şi a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.”

Faptele Apostolilor 20, 28: Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.”

Duminica trecută, Cristian a fost cu mama sa la slujba de sfinţire a unei biserici. Acolo a avut bucuria să vadă cum a fost hirotonit un nou preot. De atunci, abia a aşteptat să se întâlnească cu părintele lui duhovnic şi să îl întrebe despre preoţi. Îi face plăcere să vorbească cu părintele, şi părintele este totdeauna răbdător cu el.

– Părinte duhovnic, vă rog frumos să îmi spuneţi şi mie: De ce preoţii se îmbracă atât de frumos şi cu aşa multe haine la slujbă?

– Cristian, misiunea preotului este de a ajuta pe fiecare om să se bucure de darurile aduse de Mântuitorul Hristos pe pământ. Aceste daruri sunt ca nişte cadouri pe care Dumnezeu ni le face şi ele au venit în urma Jetfei Sale pe cruce. Să ştii că aceste haine, care le poartă preotul au rolul de a aduce aminte de Jertfa lui Hristos.

– Dar sunt aşa frumoase….

– Da sunt frumoase pentru că răstignirea Lui pe cruce este izvor al binecuvântării şi darurilor. Dar să ştii că epitrahilul este simbol al crucii purtate pe umeri de Mântuitorul Hristos, felonul ne aduce aminte de haina roşie cu care l-au îmbrăcat soldaţii romani pe Mântuitor, mânecuţele sunt sfoara cu care a fost legat, iar brâul este prosopul cu care a şters picioarele ucenicilor la Cina cea de Taină.

– Adică…. preotul este ca şi Hristos?

– Cristian, nimeni nu poate să îl înlocuiască pe Hristos. Preotul este trimisul lui Hristos. El este urmaş al ucenicilor şi a primit harul lui Dumnezeu, pentru a avea putere să ajute pe oameni.

– Şi cum se primeşte acest har?

– Mântuitorul l-a dăruit întâi apostolilor, când a spus: „Luaţi Duh Sfânt!”. Iar aposolii, după Evenimentul Coborârii Duhului Sfânt, l-au dăruit ucenicilor lor, şi aşa, din neam în neam a ajuns până la noi, pentru că darurile au fost promise tuturor oamenilor .

– Şi cum sunt aceste daruri ale lui Dumnezeu? Cum adică sunt cadouri? Sunt ca şi cele aduse de Moş Crăciun?

– Nu Cristian, sunt mult mai importante. Darurile ce coboară prin rugăciunea preotului sunt cadouri folositoare pentru drumul nostru către Dumnezeu. Viaţa noastră este un drum, o permanentă pregătire pentru întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Darurile sunt Sfintele Taine.

– Adică sunt secrete?

– Denumirea aceasta de „Sfinte Taine” are rolul de a arăta că atât de mari sunt aceste daruri încât noi nu le putem înţelege deplin cu mintea noastră omenească. Ele se petrec în biserică şi tu ai participat la multe dintre aceste Sfinte Taine.

– Da?!……

– Da. Botezul este prima, urmează Mirungerea, Împărtăşania, Spovedania, Sfântul Maslu, Căsătoria şi Preoţia.

– Acestea sunt darurile?….

– Da, şi ele ne sunt necesare pe drumul nostru către Dumnezeu.

– Păi… dacă n-ar fi preoţii, nu am avea nici una din ele.

– De asta Dumnezeu a rânduit ca să fie preoţi, şi de asta misiunea preoţilor este atât de importantă.

– Mulţumesc mult părinte duhovnic!

– Dumnezeu să te binecuvinteze, Cristian!

DSC_0581
Rugăciunea episcopilor. Altarul bisericii din Pătrăuți. Secolul al XV-lea.