Toată nefericirea noastră pe pământ vine din proasta administrare a relației cu spațiul-întindere și timpul-durată (Kronos). Cele două dimensiuni afectează toate evenimentele vieții noastre. Ele sunt atât de prezente încât reușesc de multe ori să ne facă să le ignorăm.

„Vai ce repede a trecut timpul!”; „Timpul s-a comprimat!”; „Ce n-aș da să fiu din nou tânăr!”. Sunt doar câteva mărturisiri omenești care atestă conflictul nostru cu timpul-durată (Kronos). Deviațiile sectare ale științei contemporane care doresc prelungirea fără limită a vieții omului, prin clonare și alte tehnici artificiale, sunt aspectele absurde ale aceleiași lupte cu timpul-durată (Kronos).

TIMPUL-DURATĂ (KRONOS) este timpul ce mărginește viața noastră pe pământ. Acesta măsoară dimensiunea vieții noastre și poate fi citit în semnele îmbătrânirii a tot ceea ce este material: om, animal, plantă sau kosmos material. Această dimensiune a timpului apare la Creație, odată cu omul, și este afectată de căderea omului în păcat. De asemenea, această dimensiune a timpului va dispărea în momentul Celei de a doua veniri a lui Hristos. 

183. 204.  59 ingerul strange sulul Humor
Îngerul închide timpul-durată (Kronos). Judecata de Apoi. Humor. Moldova.

 

Poate nu o să vă vină să credeți, dar conflictul dintre om și timp a fost rezolvat în favoarea noastră încă din timpuri străvechi. Negarea iluministă a soluțiilor tradițional-misterice tezaurizate de creștinism a readus omul contemporan în conflict cu timpul-durată (Kronos) și a dezvoltat aberații științifico-fantastice cu scopul rezolvării acestui conflict. 

Vrem să învingem timpul-durată (Kronos) fugind de moarte. Vrem să ne înveșnicim.

Dragilor, sunt dorințe naturale! Am fost făcuți să ne înfruptăm din darurile Veșniciei lui Dumnezeu, să fim „casnici” ai Tatălui ceresc. Trebuie să luptăm pentru moștenirea noastră! Dar pentru a ne fi de folos această moștenire, trebuie mai întâi să înțelegem despre ce este vorba. Timpul-durată (Kronos), cel ce ne mănâncă zilele și ne îmbătrânește nu trebuie distrus, ci sfințit.

Comunitatea creștină (depozitară deplin a darurilor lui Dumnezeu) deține cheile cultural-misterice ale biruinței omului asupra timpului-durată (Kronos).

CULTURAL-MISTERIC este un termen ce îl folosesc pentru a sublinia faptul că Misterele ( Sfintele Taine) ce le administrează Biserica creștină au fost pregătite din punct de vedere teoretic printr-un complex fenomen cultural numit de Sf. Pavel „plinire a vremii”, fenomen în cadrul căruia Dumnezeu a revelat poporului ales, dar și neamurilor, aspecte teoretice ce s-au împlinit practic prin Tainele aduse de Hristos-Dumnezeu pe pământ.

Meditația culturală asupra timpului își are originea în filosofia antică și se împlinește în teologia patristică. În general, concluziile ajunse până la noi sunt unitare (a se vedea teologia despre „timp” și „eon” scrisă de  Părintelui Dumitru Stăniloae) și recunosc în formele de manifestare ale timpului cel puțin trei aspecte: timpul-durată (Kronos), timpul-eonic (eshatologic) și timpul sfințit (kairos). Deasupra tuturor acestora se află veșnicia lui Dumnezeu, Cel ce nu este afectat de timp.

TIMPUL-EONIC (ESHATOLOGIC) este timpul care mărginește astăzi pe  îngeri, pe strămoșii noștri și ne va mărgini pe toți după Judecata de Apoi. De aici vine denumirea de „eshatologic”, care îl leagă de evenimentele de după sfârșitul pământului.   

TIMPUL SFINȚIT (KAIROS) este ruptura în interiorul TIMPULUI-DURATĂ (KRONOS), ruptură ce eliberează pe om de constrângerile materiei și îi permite întâlnirea, încă de pe pământ, cu darurile TIMPUL-EONIC (ESHATOLOGIC). Acum, în timpul cel sfințit (kairos), adică în timp de SĂRBĂTOARE, Cerurile se deschid pentru oamenii ce încă locuiesc pe pământ.

286. 292 122 Hristos creator si mantuitor sucevita127 IMG_0446
Cerurile deschise. Sucevița. Moldova

 

VEȘNICIA este unică, aparține doar lui Dumnezeu și semnifică faptul că Dumnezeu nu este afectat de nici o formă de timp. În fapt, El este deasupra oricărui timp.

Noi putem să ne situăm în conflict cu timpul-durată (Kronos). Acest conflict există însă doar în viața celor ce au uitat de existența timpului eonic, ce ne este promis în viața de dincolo, și de existența timpului sfințit (kairos) prin care trăim încă de pe pământ bucurii ce se dăruiesc  etern (veșnic) în viața de dincolo, acolo unde domnește timpul eonic al îngerilor.

 

                   Dragii mei,

Sărbătoarea Anului nou este o sărbătoare a timpului sfințit (kairos), a porților cerurilor ce se deschid pentru a noi, astfel încât noi să gustăm din hrana îngerilor.

Dar știți ceva?

Sărbătoare Anului nou, așa cum o serbăm noi, ca încheiere a drumului Pământului în jurul Soarelui este un eveniment simbolic ce are rolul de a aduce aminte despre timpul sfințit (kairos) și despre realitatea porților cerești ce se deschid pentru noi în  contextul timpului sfințit, a Sărbătorii.

Știți de ce spun acestea? Pentru că Anul nou nu se petrece o singură dată pe parcursul a 365 de zile, ci de mult mai multe ori. Biserica ortodoxă are grijă să ne atragă atenția asupra acestui lucru marcând la 1 septembrie „Anul nou bisericesc”.

Mircea Eliade a dedicat studii largi evenimentului „Anului nou”, concluziile acestor studii fiind că „Anul nou”, cu toate implicațiile sale metafizice și kosmice se repetă de mai multe ori în cursul unui an solar.

Timpurile de la Crăciun la Bobotează, și cel de la Înviere la Rusalii sunt timpuri ale Cerurilor deschise, și Biserica noastră a îngrijit ca Misterele oficiate în aceste perioade să marcheze această realitate.

Dragilor,

În fapt, fiecare Duminică și Sărbătoare poate fi un An nou în cursul existenței noastre istorice. În acest fel timpul-durată (Kronos) va fi ordonat și ținut acolo unde îi este locul: în categoria uneltelor materiale dăruite de Dumnezeu omului pentru a fi folosite spre educarea sufletului.

            Binecuvântat să fie Anul nou!

308. 311. SF LITURGHIE
Mitropolitul Gheorghe Movilă slujește Liturghia. Timpul-durată (Kronos) este închis de către îngeri, Cerurile se deschid și se realizează comuniunea cu Dumnezeu, cu îngerii, cu sfinții și cu strămoșii. Sucevița. Moldova.